Terézia Falťanová

Trosky 237/59

976 57 Michalová

IČO: 47589744

IČ DPH: SK1086365610


Ing. Lujza Falťanová

Hlavná 254/233

976 56 Pohronská Polhora

IČO: 44110588


Prevádzkarne
98061 Tisovec, Zbojská 6345